Studije slučaja

Kako povećati prodaju uz pozitivan povrat investicije? Pročitajte studije slučaja i naš pristup izradi i optimizaciji kampanja:

Kako smo ostvarili 335% ROI u Telekom industriji?

Meditel usluge su ovlašteni partner Optime Telekom koji se bave akvizicijom novih korisnika....

Pročitajte više

Kako povećati broj leadova za 158,71% uz 85,44% nižu cijenu po leadu

Eurofinancije d.o.o. su licencirana agencija za kreditno posredovanje.

Pročitajte više

Kako smo ostvarili 84% bolje optimizirane kampanje od konkurencije?

Pročitajte članak koji smo pisali za Wordstream još u 2011. ali koji je i danas relevantan.

Pročitajte više