Zadnje sa našeg bloga

Kako se određuje pozicija Google oglasa?

Pozicija oglasa odnosi se na položaj oglasa na stranici s rezultatima u odnosu na ostale oglase na stranici.  Google odabire koje će oglase prikazivati i na kojoj poziciji putem aukcije oglasa (Ad auction). Svaka pretraga aktivira aukciju oglasa kako bi se došlo do toga koji će oglasi biti prikazani korisniku, kojim redom i hoće li …